Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


~ Idézetek ~

Angol Idézetek (:

kiraly-sziv.jpg

 

We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it. Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert.

Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt.
A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak.

  

Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...
Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg.

  

At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.
Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk.

  

In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

 

Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek

  

Boys are like stars; there are a million out there, but only 1 will make your dream come true
A fiúk olyanok, mint a csillagok: millió van belőlük, de csak egy fogja valóra váltani az álmaidat

   

Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..
A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni

 

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece!
Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt

  

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget ...

  

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?!
Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert "jobbat érdemlek" ?

 

Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other!

Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret. És a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást.

love_and_peace.jpg

Lock me in your heart and trow away the keys!
Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el  

  

Love is a serial killer - we're all just innocent victims.
A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk.

  

I can be nice only  1 person a day. And today isn't your day.
Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod

 

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven!
Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe!


Tender kisses and I'm floating on air
You can have me anytime, anywhere
Gyengéd csókok, az égben járok.
Megkaphatsz bármikor és bárhol

I want to be remembered as a girl who always smile
even when her heart is broken.

Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog,
még akkor is, ha összetört a szíve ....

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...

Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol…

 

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

 

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

 

Close your eyes, and you'll see that you're really need!
Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van

  

He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song
A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalom

 

There's this boy and he always makes me smile, no mater how bad I feel.

Itt ez a srác, aki mindig megnevettet, nem számít mennyire rosszul érzem magam

 

He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt & azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad...


So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop
Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni, aki miatt sírsz.

 

 

zzzz.jpg

 

 

Now, that you're here I just feel like I'm constantly dreaming <3

Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék :)

 

I found it impossible to control myself everytime when you look at me with those amazing eyes & give mi that cute smile :P

Lehetetlen irányítanom magam mikor rámnézel azokkal az elbűvölő szemeiddel és mikor megajándékozol azzal a cuki mosolyoddal xD

 

The sweet is never as sweet without the sour, and I know the sour.

A keserű nélkül az édes sem olyan édes... és én ismerem a keserűt. 

 

Life's can push pretty hard sometimes; like when you fall in love with someone but they forget to love you back, like when your best friend leave you alone.. As I said, the rule is: 'stepping up'

"Néha nagyon nyomasztó az élet. Olyan érzés, mint amikor beleszeretsz valakibe, de az nem viszonozza, vagy mint amikor a legjobb barátod magadra hagy.. Ahogy már mondtam, a szabály így hangzik: Pörgesd fel magad!"

 

Being happy doesn't mean everything is totally perfect

Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes...

 

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one

Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

  

Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug

A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

 

I've got two rules. First: I'm always right. Second: Just in case I'm wrong, follow rule number 1.

Két szabályom van, az első: mindig igazam van. A második: ha mégsem így lenne, kövesd az első szabályt. :D

 

Loving you is like breathing. so please, how can I stop?
Szeretni téged olyan, mint lélegezni... hogy is hagyhatnám abba? :)

 

I'm too weird to live but too much rare to die
Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

 

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

 

True friendship means having 1 soul in 2 bodies
Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

 

 

Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend! / Camus /
Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

 

 

We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

 
I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

 

Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!
Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

 

aaaranyoss.jpg

 

 

Menüpontok

Vicces Idézetek(:

Cikkek: 0

Cikkek

Life...:$

2011.01.10

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: ~ Idézetek ~ | Hozzászólások: 3